Tag: တ္ၚဲပၠန်ဂတးမန်

လိက်လလောၚ်တြး

လိက်လလောၚ်တြး

စၟတ်တ္ၚဲ - ၂၃ အေပရေဝ် ၂၀၂၄ ပ္ဍဲကဵု စၟတ်တ္ၚဲ ၂၂ ဂိတုအေပရေဝ် ၂၀၂၄ ဂှ် နူကဵု ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ (ဗတိုက်သရိုဟ်တၠအဝဵုပၞာန်) (NMSP-AD) ကဵု ကံၚ်ဇြဳဖေဝ်ဒရေဝ်ဍုင်မန် (MSFC) ကောံဓရီုညးသကအ် အလန်ပထမတုဲ ...

လိက်လလောၚ်တြး လ္တူကံၚ်ဇြဳပၞာန်ဖေတ်သေတ် (စကစ) တအ် လုလောန်သပလဝ် ပကီုပရာပ် လ္တူကောန်ညးဍုၚ်ကွာန် ကၠောန်သ္ပဒၟံၚ်ပေါဲဗ္တိုက် ပ္ဍဲတွဵုရးမန်

လိက်လလောၚ်တြး လ္တူကံၚ်ဇြဳပၞာန်ဖေတ်သေတ် (စကစ) တအ် လုလောန်သပလဝ် ပကီုပရာပ် လ္တူကောန်ညးဍုၚ်ကွာန် ကၠောန်သ္ပဒၟံၚ်ပေါဲဗ္တိုက် ပ္ဍဲတွဵုရးမန်

စၟတ်တ္ၚဲ။ ဒဳဇြေန်ပါ ၅၊ ၂၀၂၃ နူလောန်ကၠုၚ် နဝ်ဗေန်ဗာ (၁၂)၊ သၞာံ ၂၀၂၃ ဂှ် အကြာတွဵုရးဍုင်မန် ကဵု ဍုင်ကရေၚ် ဒှ်ပေါဲဗ္တိုက် ပ္ဍဲၜါသွာၚ်ဂှ်တုဲ နူပၞာန်တၠအဝဵုတအ် ဗၟံက်ကၠုၚ်ပေါဲဗ္တိုက်ရောၚ်။ ပ္ဍဲတၠအဝဵုပၞာန် ဖေတ်သေတ် (စကစ) ...

လိက်လလောၚ်တြး တ္ၚဲပၠန်ဂတးမန် မရနုက်ကဵု (၇၆)ဝါ

လိက်လလောၚ်တြး တ္ၚဲပၠန်ဂတးမန် မရနုက်ကဵု (၇၆)ဝါ

လိက်လလောၚ်တြး တ္ၚဲပၠန်ဂတးမန် မရနုက်ကဵု (၇၆)ဝါ လၟေၚ်(၀၂/၂၀၂၃) ပ္ဍဲဝၚ်ခေတ်တၟိဏံ မန်တအ် လုပ်ကၠုၚ်ပေါဲဗတိုက် နနဲရပ်လွဟ်ဝွံ လၟုဟ် စိုပ်သက္ကရာဇ် ၁၃၈၅၊ ဂိတုခ္ဍဲသဳပေၚ် (သၞာံ ၂၀၂၃၊ ဂိတုဩဂေတ် ၃၁) ဏံမ္ဂး တ္ၚဲပၠန်ဂတးမန် ဒှ်ကၠုၚ် ...

Trending News