Tag: Department of Education

ဌာနပညာ ကံၚ်ဇြဳဖေဝ်ဒရေဝ်ဍုၚ်မန် ကဵုအထံက်အပၚ် သွက်ဘာဂြိပ်ဒဴပၞာန်

ဌာနပညာ ကံၚ်ဇြဳဖေဝ်ဒရေဝ်ဍုၚ်မန် ကဵုအထံက်အပၚ် သွက်ဘာဂြိပ်ဒဴပၞာန်

၂၉ ဂျာန်နဝါရဳ ၂၀၂၄ ပ္ဍဲကဵုသတ္တဟတုဲကၠုၚ်တေံ နူကဵု ကမ္မတဳပရေၚ်အုပ်ဓုပ် ကံၚ်ဇြဳဖေဝ်ဒရေဝ်ဍုၚ်မန် စှ်ေအာ ဒေသဒၞာဲ ဒှ်ပဋိပက္ခပၞာန်တုဲ ဗက်သ္ၚဳဂၠိပ် အကာဲအရာ ညးဒဴပၞာန် အဓိက ညးဗြဴ ကေုာံ ကောန်ၚာ်တံတုဲ ကဵုကၠုၚ် အရီုအဗၚ် သွက်ကောန်ၚာ်တံရ။ ...

Trending News