Tag: Federal Democracy

ဝၚ်ခမ္ဍောန် ကံၚ်ဇြဳ ဖေဝ်ဒရေဝ်ဍုၚ်မန်

ဝၚ်ခမ္ဍောန် ကံၚ်ဇြဳ ဖေဝ်ဒရေဝ်ဍုၚ်မန်

 နူသၞာံ ၂၀၂၁၊ ဂိတု ဖေဖဝ်ဝါရဳ (၁) ဟိုတ်နူကဵု တၠအဝဵုပၞာန်ဗၟာတအ် သီကၠုၚ်အဝဵုတုဲ ပ္ဍဲကဵုဂကောံ ကောန်ဂကူ ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တအ်ကီု ပ္ဍဲကဵု ကောန်ဂကူဗၟာတအ်ဂမၠိုၚ်ကီု ဂကောံပၠန်ဂတးနာနာ မံက်တိတ်ကၠုၚ်ရ။ ပ္ဍဲကဵု ကောန်ဂကူမန်ပိုဲလေဝ် ဂကောံပၠန်ဂတးနာနာ မံက်တိတ်ကၠုၚ်နွံတုဲ ...

Trending News