Tag: International Women Day

လိက်လလောၚ်တြး တ္ၚဲညးဗြဴအလုံဂၠးကဝ် ကံၚ်ဇြဳဖေဝ်ဒရေဝ်ဍုၚ်မန်

လိက်လလောၚ်တြး တ္ၚဲညးဗြဴအလုံဂၠးကဝ် ကံၚ်ဇြဳဖေဝ်ဒရေဝ်ဍုၚ်မန်

လၟေၚ်လိက် (၈/၂၀၂၄) ဂိတုမာတ်(၈)၊ သၞာံ ၂၀၂၄ ဂိတုမာတ် (၈) တ္ၚဲဏံ နူကံၚ်ဇြဳဖေဝ်ဒရေဝ်ဍုၚ်မန် သ္ပစၟတ်သမ္တီကု တ္ၚဲညးဗြဴအလုံဂၠးကဝ်တုဲ ဆေၚ်စပ်ကဵု ညးဗြဴဂမၠိုၚ် ကေုာံ ကောန်ၚာ်သၟတ်ဗြဴဂမၠိုၚ် မၞုံအပ္ဍဲကၟိန်ဍုၚ်တအ် သ္ပတိုၚ်ကဵု ပရေၚ်ဖောအ်ဗြေဝ်တဴတက် ကေုာံ ဓရ်ဗ္စာရဏာ ...

Trending News