Tag: NMSP-AD

လိက်လလောၚ်တြး

လိက်လလောၚ်တြး

စၟတ်တ္ၚဲ - ၂၃ အေပရေဝ် ၂၀၂၄ ပ္ဍဲကဵု စၟတ်တ္ၚဲ ၂၂ ဂိတုအေပရေဝ် ၂၀၂၄ ဂှ် နူကဵု ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ (ဗတိုက်သရိုဟ်တၠအဝဵုပၞာန်) (NMSP-AD) ကဵု ကံၚ်ဇြဳဖေဝ်ဒရေဝ်ဍုင်မန် (MSFC) ကောံဓရီုညးသကအ် အလန်ပထမတုဲ ...

လိက်လလောင်တြး စပ်ကု ဗော်ဍုင်မန်တၟိ လလောၚ်တြးလဝ် ပ္တိုက်သရိုဟ်တၠအဝဵုပၞာန်

လိက်လလောင်တြး စပ်ကု ဗော်ဍုင်မန်တၟိ လလောၚ်တြးလဝ် ပ္တိုက်သရိုဟ်တၠအဝဵုပၞာန်

လၟေၚ်လိက် ၃/၂၀၂၄ ၁။ ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ ဖေဖဝ်ဝါရဳ ၁၄၊ သၞာံ ၂၀၂၄ နူ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဗ္တိတ်ကၠုၚ် လိက်လလောၚ်တြး “ဗ္တိုက်သရိုဟ် တၠအဝဵုပၞာန်” ရောၚ်။ ၂။ ပ္ဍဲလိက်လလောၚ်တြးဝွံ တၚ်ပၟိက်ကိစ္စဇၞော် သွက်ကောန်ဂကူမန်သ္ဂောံဗၠးၜး လလောၚ်တြးလဝ် ...

Trending News