Tag: statement

လိက်လလောင်တြး စပ်ကဵု ကံင်ဇြဳပၞာန်တအ် စံင်ကွာန်ဓမ္မသ

လိက်လလောင်တြး စပ်ကဵု ကံင်ဇြဳပၞာန်တအ် စံင်ကွာန်ဓမ္မသ

လၟေင်လိက် (၁၀ / ၂၀၂၄) စၟတ်တ္ၚဲ - ၂၈ ဂိတု မာတ်ချ် ၂၀၂၄ သၞာံ ၂၀၂၄၊ ဂိတုမာတ် ၂၇၊ ပ္ဍဲတ္ၚဲပၠန်ကုဖါတ်သေတ်ဂှ် ပၞာန်တၠအဝဵုတအ် နကု က္ၜင်ကျာ၊ ဒပ်ဍာ်၊ ဒပ်တိုက် ...

လိက်လလောင်တြး တ္ၚဲညးဗြဴမန် ကံင်ဇြဳဖေဝ်ဒရေဝ်ဍုင်မန်

လိက်လလောင်တြး တ္ၚဲညးဗြဴမန် ကံင်ဇြဳဖေဝ်ဒရေဝ်ဍုင်မန်

လၟေင်လိက် (၉ /၂၀၂၄) စၟတ်တ္ၚဲ - ၂၀၂၄ သၞာံ၊ ဂိတုမာတ်ချ် ၂၁ သက္ကရာဇ်ဍုင် ၁၃၈၅ သၞာံ၊ ဂိတုဖဝ်ရဂိုန်(၁၂) မံက်၊ သက္ကရာဇ်ခရေတ်၂၀၂၄ သၞာံ၊ ဂိတုမာတ်ချ် စၟတ်တ္ၚဲ (၂၁) တ္ၚဲဏံ ...

Trending News